Faaliyet Alanları

11ENERJİ İLETİM HATLARI

34,5 kV  154 kV   380 kV   enerji nakil hatları;
• Hafriyat
• Alt montaj
• Üst montaj
• İletken çekimi
• Bakım Onarım

kulelerVERİCİ KULELERİ

• Kafes kule
• Transmisyon kule
• Monopol kule
Hafriyat, montaj ve demontaj işleri ile mevcut kulelerin bakım onarımı…

8e802e-trafo_merkezi3TRAFO MERKEZLERİ

154 kV   ve 380 kV trafo merkezleri ve Şehir Şebekeleri ;
• Trafo sahalarında saha tesviyelerinin yapılması
• İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında tel çit, beton babaları dikilmesi
• Elektrik malzemelerinin mesnet temellerinin yapılması
• Topraklama hattının çekilmesi
• Şalt sahası kanallarının yapımı ve kapaklarının hazırlanması pilon temellerinin yapılması
• Çelik konstrüksiyon
• Metal Clad hücre montajı
• Saha dağıtım kutuları montajı
• Gerilim-Akım-Gerilim trafosu, kesici,  ayırıcı, parafudr, hat tıkacı montajı
• Gergi ve askı takımları, mesnet ve zincir izolatörleri montajı